Bogstavkursus

Når vi skal lære at læse, er det en forudsætning, at vi kender bogstavernes navne og lyde.

Er barnet usikker på bogstaverne, er det naturligt rigtig svært at lære at læse.

Der er forskellige muligheder: hold, bliv læse-coach eller eneundervisning.

Priser fra 184 kr. pr. time.

Jeg tilbyder børn, der endnu ikke har lært bogstavernes navne og lyde, et bogstavkursus. Et intensivt bogstavkursus kan give dit barn et rigtig godt løft til at kunne sætte lyde sammen til ord, hvilket er første skridt til at kunne læse små, lydrette ord.

Der er ikke altid ressourcer til den differentierede undervisning i folkeskolen. Jeg tilbyder et individuelt tilpasset undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i det enkelte barns faglige niveau. Således undervises det enkelte barn individuelt med tilpasset undervisningsmateriale, selvom der er andre børn på holdet.

Et kursus indledes altid med en gratis test og afsluttes med en evalueringssamtale. Dette sikrer, at vi starter et kursus præcis dér, hvor dit barn befinder sig fagligt, og at du efterfølgende rustes bedst muligt til at støtte op om dit barns fortsatte læseudvikling.

Intensivt bogstavkursus:

Et bogstavkursus er hårdt arbejde for både barn og forældre. Det kræver meget fokus og daglig træning. Hvis barnet er motiveret, undervisningen er grundig, og barnet får den rette støtte og hjælp i hjemmet, vil du efter kort tid se markante resultater. Dette gælder for børn, der har meget svært ved at genkende bogstaverne, eller for ordblinde børn.

Til det intensive bogstavforløb tager vi udgangspunkt i materialet ”Jeg ka´ bestige bogstavbjerget”. Dette materiale bygger på et didaktisk princip om, at barnet bør anvende de lærte bogstaver fra start, da dette giver en større forståelse for bogstavernes relevans. Således indledes materialet med, at barnet lærer bogstaverne S, E, N og Ø, hvorefter netop disse bogstaver anvendes i små ord og sætninger. Vi arbejder os roligt og sikkert frem i materialet, der løbende introducerer flere bogstaver og dermed flere og længere bogstavkombinationer (ord). Barnet bliver stolt, når det allerede fra start oplever, at det kan læse. Motivationen stiger, når barnet kan se fidusen ved at lære bogstaverne.

Nogle børn har desuden brug for at kombinere bogstavet med en håndbevægelse. Vi sætter i disse tilfælde bevægelse, lyd og sang til hvert bogstav. Eksempelvis bevæger vi os ved at gå på bogstavkort, der ligger spredt på gulvet.

Til hvert afsnit i forløbets materiale er der masser af spil og aktiviteter. Dette har forældre typisk rigtig meget glæde af, da det for mange er sjovere at øve bogstaver, når det foregår via leg, spil og konkurrence.

Se denne video af Victoria.

Da Victoria begyndte på et bogstavforløb, kunne hun kun få bogstaver, dvs. 3-4 bogstaver. Se hvor dygtig hun er til bogstaverne og hvordan hun sidst i videoen læser bogen: Uha, uha, pas nu på!

Se alle Mini-skolens kurser