Dansk som andetsprog

Dansk sprogundervisning tilbydes alle, som har svært ved det danske sprog, eller som har behov for at tale sproget.
I undervisningen lægges der vægt på det mundtlige, og ønsker den enkelte også at forbedre de skriftlige kompetencer, kan undervisningen kombineres med det.

Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og indlæringstempo. Inden undervisningen indledes et kursus altid med en gratis samtale, og forløbet afsluttes med en evalueringssamtale med forældrene.

Dansk som andetsprog

Forforståelse
For tosprogede elever i folkeskolen er det vigtigt med en forforståelse af evt. et tema/emne, matematiske begreber, genre, grammatik, læsetekster eller svære ord/vendinger i fx en roman.
Jeg kan, i samarbejde med elevens klasselærer, forberede eleven på det, der skal arbejdes med i klassen, så eleven derved har fået en forforståelse.

Der er 5 faktorer, der er vigtige for, at ord lagres i vores langtidshukommelse og derved ligger klar til at blive brugt i kommunikationen:

  • Hyppighed
  • Betydningen af ordet
  • Muligheden for association
  • Variation
  • Særlige træk ved ordet