Ordblindeundervisning

Lær dit ordblinde barn at læse!
Jeg møder ofte børn, der har fået etiketten ”ordblind”. For nogle børn med læsevanskeligheder er det muligt at mindske læseudfordringen betydeligt, mens det for andre børn er muligt at komme læseudfordringen helt til livs efter en ihærdig indsats.
Dermed ikke sagt, at barnet ikke har reelle læsevanskeligheder – men ordblinde og læsesvage børn kan også lære at læse – de må bare ikke give op!

Der er forskellige muligheder: hold, bliv læse-coach eller eneundervisning.

Priser fra 184 kr. pr. time.

Det er vigtigt, at vi forstår, at vi ikke alle kan være lige gode til at læse og skrive. Nogle er gode til boldspil, mens andre er gode til at tegne – sådan er det også med at læse og skrive! For nogen mennesker volder læsning ingen problemer, mens det for andre skaber store udfordringer. I tilfælde af store udfordringer skal vi arbejde meget mere grundigt og struktureret med bogstavernes lyde og bogstaver, der har andre drillelyde end deres oprindelige lyd. Således er det altså yderst vigtigt, at vi med ordblinde og læsesvage børn arbejder grundigt og ihærdigt med sprogets lyde. Med den rette hjælp, struktur og det rette materiale kan jeg tilbyde læsekursus for ordblinde og læsesvage børn.

Kendetegn på ordblindhed:

Nogle børn har naturligvis reelle anlæg for at være ordblinde. 

I disse tilfælde er det vigtigt, at ordblindheden bliver opdaget så tidligt i skoleforløbet som muligt, så barnet kan få den rette hjælp og støtte. Er dette ikke tilfældet kan et intensivt læsekursus for ordblinde børn og børn med læsevanskeligheder være en god investering i barnets fremtid.

Jo længere der går, inden barnet får den nødvendige hjælp, jo større vokser problemerne sig, og jo svære er det at indhente det faglige og dermed komme ud af den onde spiral. Hos ordblinde børn oplever vi ofte:

 • at selvtilliden forringes markant
 • de faglige udfordringer spreder sig til andre fag
 • at selvværdet daler
 • at skolelysten nedsættes

Vidste du, at ordblinde klarer sig generelt dårligere end andre unge i uddannelsessystemet? De får lavere karakterer i alle fag, og færre gennemfører en uddannelse. Ordblindhed er arveligt. I Mini-skolen er der mulighed for at hjælpe dit barn til en anden læseerfaring, end den man som forældre selv har haft. 

Vigtigt at holde sig for øje:
Børn med læsevanskeligheder og ordblinde børn kan lære at læse og skrive.
Alle elever, der kommer på et intensivt læsekursus, har mulighed for at opnå store fremskridt. Det er bedre med en tidlig indsats end at forholde sig afventende og se, hvordan det udvikler sig. Allerede i børnehaveklassen er det muligt at identificere børn, som kan være i risiko for at udvikle læsevanskeligheder. Tidlig forebyggelse og indsats i begynderlæsning har en langt større virkning og er mindre kostbar end specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand senere hen. Hertil kommer den positive psykologiske virkning, da barnet undgår nederlagsfølelse, ringe selvtillid og manglende tro på egne muligheder.

Hvis ordblinde børn får en effektiv fonologisk træning i børnehaveklassen og 1. klasse, vil de få færre problemer med at lære at læse på alderssvarende niveau end de børn, som først bliver identificeret eller hjulpet fra 3. klasse.

Ordblinde børn kan gennem et intensivt læsekursus tilegne sig læsefærdigheder. Faktorer, der har stor indvirkning på læseudvikling for ordblinde børn er:
undervisning på små hold eller én til én læsetræning hver daget materiale, der systematisk hjælper læseudviklingen en dygtig underviser, der kender materialet og kender til den grundlæggende videnog teori indenfor læseudviklingen.
Når du henvender dig til mig med dit ordblinde barn, er det vigtigt at forstå, at der ikke findes et quickfix for at lære at læse – og slet ikke for ordblinde børn. Det tager tid, og som forældre må vi væbne os med tålmodighed. Desuden skal der knokles mere end hos andre – men læseudfordrede børn kan, med en struktureret og målrettet læseundervisning, også komme i mål.

Hvad er ordblindhed, og hvilke kendetegn er der for ordblindhed?
Ordblindhed eller dysleksi er benævnelsen for personer, der har markante vanskeligheder med at forbinde bogstaver og bogstavernes lyde korrekt. Vanskelighederne fører til, at man er usikker og/eller læser langsomt, at man har vanskeligheder især med nye ord og har vanskeligheder med at skrive og stave.

Ordblinde børn – kendetegn:

Før skolestart:

 • Ordblindhed i familien
 • Vanskeligheder med talesproget
 • Forsinket taleudvikling
 • Barnet bruger i lang tid enkeltord i stedet for sætninger
 • Barnet har svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter (fx strømpe, springe, længst)
 • Barnet har vanskeligheder ved hurtigt at benævne ord.
 • Barnet har vanskeligheder med at huske sangtekster, at rime og remse og følge længere anvisninger.
 • Barnet viser ringe interesse for bogstaver (fx i eget navn) eller bøger

Børnehaveklasse:

 • Barnet har vanskeligheder med at rime. Det betyder, at barnet har svært ved at forstå, at to ord er i ”lydfamilie” med hinanden, selvom de ikke ligner hinanden i betydning, fx hus/mus, ål/mål.
 • Barnet har vanskeligheder med at huske bogstaver eller tal.
 • Barnet har vanskeligheder med at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord (fx at finde ud af, hvordan ordet ”mål” vil lyde, hvis man fjerner det første bogstav ”m”.)
 • Barnet har vanskeligheder med at huske ord.

1. klasse:

 • Barnet har vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstaver til lyd og bogstavfølger til ord.
 • Barnet har vanskeligheder med hurtigt at genkende ord til læsning.
 • Barnet har vanskeligheder med stavning.
 • Barnet har vanskeligheder med at lære tabeller og løse matematikopgaver.

Senere klasser:

 • Barnet læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster.
 • Barnet har vanskeligheder med at stave.
 • Barnet har vanskeligheder med at formulere sig skriftligt.
 • Barnet har vanskeligheder med at lære fremmedsprog.
 • Barnet oplever nederlagsfølelse og evt. sociale problemer.

Hvad kan du gøre, når du har mistanke om ordblindhed?
Allerede meget tidligt i barnets skoleforløb bør du sammen med barnets klasselærer tale om en eventuel mistanke om ordblindhed. Det er vigtigt, at skole og forældre har et godt samarbejde, og at man afstemmer forventningerne til hinandens indsats.
Er der enighed om en mistanke om ordblindhed, skal barnet henvises til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).
Står du alene, og er skolen ikke lydhør over for din bekymring, kan dit barn hjælpes her. Jeg tager både dig og dit barn alvorligt.

Se alle Mini-skolens kurser