Hej! Jeg hedder Karla.

Mit hjerte banker for børn og unge, der har mistet troen på sig selv. Jeg tilbyder at hjælpe dem med de faglige udfordringer, de møder i skolen.

Jeg er uddannet folkeskolelærer og har mere end 20 års erfaring med undervisning af børn og unge. Udover undervisning i den danske folkeskole har jeg undervist tosprogede elever. Dette kræver ikke blot stor indsigt i elevernes religion, nationalitet, sociale og faglige kompetencer, men kræver desuden, at jeg som underviser differentierer min undervisning efter den enkelte elevs niveau. Jeg har ligeledes erfaring med at arbejde med elever med ADHD, autisme og socioemotionelle problemstillinger, da jeg i flere år har arbejdet på en specialskole.

Jeg er ambitiøs i mit arbejde med at undervise børn og unge, der har brug for ekstra faglig hjælp og støtte. Desuden besidder jeg ro og tålmodighed, og det er min erfaring, at disse egenskaber gavner det enkelte barn i læringssituationen.

Nøgleord, som for mig er vigtige i arbejdet med børn og unge, er:

  • genkendelighed
  • tydelighed og struktur
  • forudsigelighed
  • faste rammer
  • guidning
  • anerkendelse
  • ros
  • tæt samarbejde med forældrene