Priser

Læsekursus

Holdundervisning

5 dage (30 timer)
6.800 kr.
(227 kr. pr. time)

10 dage + 1 gratis dag (66 timer)
13.600 kr.
(206 kr. pr. time)

15 dage + 3 gratis dage (108 timer)
20.400 kr.
(189 kr. pr. time)

Ene-undervisning

8 timer
6.800 kr.
(850 kr. pr. time)

20 timer
13.600 kr.
(680 kr. pr. time)

36 timer
20.400 kr.
(567 kr. pr. time)

Bliv læse-coach for dit barn

7-10 timer
5.500 kr.

Bogstavskursus

Holdundervisning

5 dage (30 timer)
6.800 kr.
(227 kr. pr. time)

10 dage + 1 gratis dag (66 timer)
13.600 kr.
(206 kr. pr. time)

15 dage + 3 gratis dage (108 timer)
20.400 kr.
(189 kr. pr. time)

Ene-undervisning

8 timer
6.800 kr.
(850 kr. pr. time)

20 timer
13.600 kr.
(680 kr. pr. time)

36 timer
20.400 kr.
(567 kr. pr. time)

Bliv læse-coach for dit barn

7-10 timer
5.500 kr.

Ordblindekursus

Holdundervisning

5 dage (30 timer)
6.800 kr.
(227 kr. pr. time)

10 dage + 1 gratis dag (66 timer)
13.600 kr.
(206 kr. pr. time)

15 dage + 3 gratis dage (108 timer)
20.400 kr.
(189 kr. pr. time)

Ene-undervisning

8 timer
6.800 kr.
(850 kr. pr. time)

20 timer
13.600 kr.
(680 kr. pr. time)

36 timer
20.400 kr.
(567 kr. pr. time)

Bliv læse-coach for dit barn

7-10 timer
5.500 kr.

Matematikkursus

Holdundervisning

5 dage (30 timer)
6.800 kr.
(227 kr. pr. time)

10 dage + 1 gratis dag (66 timer)
13.600 kr.
(206 kr. pr. time)

15 dage + 3 gratis dage (108 timer)
20.400 kr.
(189 kr. pr. time)

Ene-undervisning

8 timer
6.800 kr.
(850 kr. pr. time)

20 timer
13.600 kr.
(680 kr. pr. time)

36 timer
20.400 kr.
(567 kr. pr. time)

Nye læsevaner

Holdundervisning

6 undervisningsgange over ca. 1 år (36 timer)
5.600 kr.
(-500 kr. til belønning)
(141 kr. pr. time)

Samlet prisoversigt:

Vælg det, der passer jer bedst:

Holdundervisning – 30, 60 eller 90 timer.
Eneundervisninglæse – 8, 20 eller 36 timer.
Bliv læse-coach for dit barn – du bliver en aktiv del af undervisningen.
Nye læsevaner – 36 timer.
Aflysning/udeblivelse – af undervisning.

Holdundervisning:


Mandag til fredag er der holdundervisning fra kl. 8.00 – 14.00. med maks. 4 elever på hvert hold. Sammen finder vi ud af, om barnet skal på et intensivt ugekursus, eller om barnet vil få størst gavn af at komme 1-2 gange om ugen i en periode.

Priser ved tilmelding af:

5 dage                                                 6.800 kr. (227 kr. pr. time)
10 dage + 1 dag (dvs. 11 dage)      13.600 kr. (206 kr. pr. time)
15 dage + 3 dage (dvs. 18 dage)   20.400 kr. (189 kr. pr. time)

Prisen omfatter:

 • En samtale før kurset, hvor vi sammen finder den bedste løsning for dit barn.
 • En læse-/matematiktest, som danner grundlag for det videre forløb.
 • Undervisningsmaterialer.
 • Diverse små gaver som belønning.
 • En afsluttende evalueringssamtale.

Eneundervisning:


Eneundervisning er for de mest sårbare børn, der ikke kan deltage på et hold. Undervisningen finder sted efter kl. 14.30

Priser ved tilmelding af:

8 timer                     6.800 kr. (850 kr. pr. time)
20 timer                 13.600 kr. (680 kr. pr. time)
36 timer                 20.400 kr. (567 kr. pr. time)

Prisen omfatter:

 • En samtale før kurset, hvor vi sammen finder den bedste løsning for dit barn.
 • En læse-/matematiktest, som danner grundlag for det videre forløb.
 • Undervisningsmaterialer.
 • Diverse små gaver som belønning.
 • En afsluttende evalueringssamtale.

Bliv læse-coach for dit barn med Alkalær – du er en aktiv del af undervisningen:


I disse Corona-tider kan denne form for undervisning anbefales som fjernundervisning. Når man vælger fjernundervisning, aftales ved en læsesamtale, hvilken mappe dit barn skal begynde med. Mappen sendes til jer, hvorefter vi aftaler det første onlinemøde. I inviteres via et link og så er vi igang.

Forudsætningen for et vellykket forløb er:

 • at du indgår aktivt i undervisningen, når du og dit barn kommer til undervisning.
 • at du kender materialet så godt, at du kan hjælpe og støtte dit barn.
 • at I er flittige og arbejder struktureret med materialet hver dag.
 • at ærlighed er vigtig for at få det optimale ud af samarbejdet.

Undervisningen er, for de fleste, hver anden uge i en time. For at garantere et godt resultat deltager den samme voksen, mor eller far, hver gang, og den samme voksen læser, træner og underviser barnet i lektierne.

Materialer:
Dertil skal der købes undervisningsmaterialer. Materialerne kan købes hos mig. Har du selv materialet, eller kan du købe det brugt andre steder, er det helt i orden.

Tilvalg:
Der er mulighed for at tilvælge 1-5 dages undervisning på hold, hvis der i materialet er et område, du har svært ved at forklare dit barn på en forståelig måde.
Dit barn er da sammen med maks. 3 andre børn i tidsrummet fra kl. 8.00 – 14.00.

Priser:

7-10 gange undervisning sammen med dit barn: 4.550 kr. (455-650 kr. pr. time)

Materialer:
Undervisningsmappe (skal købes) 950 kr.
Stavetavle (skal haves). 290 kr.
10 små læsehæfter (kan lånes) 700 kr.
Søde Ord-spillekort (kan lånes) 350 kr.
Vendespil – de 120 ord (kan lånes) 450 kr.

Tilvalg – holdundervisning:
1 dag på hold (6 timer). 1.320 kr.

Nye læsevaner:


Få etableret nye læsevaner er for elever på mellemtrinnet og udskoling. Undervisning er på hold i hverdagene fra kl. 8.00 – 14.00. med maks. andre 9 elever.

Prisen:

6 gange undervisning (36 timer): 5.600 kr. (141 kr. pr. time) + 500 kr. til belønning.

Forudsætningen for et vellykket forløb er:

 • at du skaber faste læserutiner
 • at du viser interesse for det barnet læser
 • at du hjælper barnet med at finde nye bøger
 • at motivere barnet, evt. med ekstra belønning

Undervisningen er 6 gange á 6 timer, fordelt over 1 år.

Materialer:
Læse-selv-bøger medbringes.
Undervisningmaterialer er inkl. i prisen.

Tilvalg:
Der er mulighed for at tilvælge undervisning, hvis du oplever at dit barn har problmer med et eller flere læse-/staveproblematikker.
Dit barn er da sammen med maks. 3 andre elever i tidsrummet fra kl. 8.00 – 14.00.

Aflysning/udeblivelse:


Aflysning: Skal barnet på ferie eller sker der noget på barnets skole, er det helt i orden at aflyse undervisningen, dog skal dette ske 2 hverdage inden undervisningen i Mini-skolen, og I får dermed erstattet undervisningen en anden dag.

Aflyser I efter 2 døgn erstattes undervisningen ikke.

Ved sygdom, kontaktes Mini-skolen senest kl. 07.45 på telefon eller SMS. Undervisning erstattes.

Aflyser underviseren erstattes undervisningen.

Udeblivelse: Melder man ikke fra eller udebliver barnet, erstattes undervisningen ikke.

Tilmelding i ferierne: Tilmelding i ferierne er bindende og undervisningen erstattes ikke, hvis man melder fra.