Læsekursus

Alle kan lære at læse –
og det er en menneskeret at lære det!

Når vi kan læse, forbedrer det vores muligheder for at gennemføre en uddannelse og få et arbejde. Uddannelse og arbejde giver selvværd, kulturelle, sociale og demokratiske muligheder.

Jeg tilbyder børn og unge, der er begynderlæsere eller har læsevanskeligheder, hjælp til at læse og skrive. Et intensivt læsekursus kan give dit barn et rigtig godt skub i læseudviklingen.
I folkeskolen er der desværre ikke altid ressourcer til den fornødne differentierede undervisning. Men jeg kan tilbyde et individuelt tilpasset undervisningsforløb for det enkelte barn, som er nødvendigt for at knække læsekoden. Det vil sige, at det enkelte barn modtager undervisning alene, selvom der kan være andre på holdet.
Her lærer børnene at læse på grundlag af sprogets og bogstavernes lyde, og sammen bestiger vi trin for trin læsetrappen, som sikrer, at dit barn ikke går til næste trin, før det forrige er indlært.

Du kan vælge mellem 3 forskellige muligheder:

 • Lær at læse på små hold med maks. 3 andre elever fra kl. 8.00 – 14.00 de ønskede dage, du/I vælger – der er individuel undervisning af hver elev.
 • Bliv selv professionel læse-coach for dit barn. Du bliver uddannet i at hjælpe dit barn i at læse i et nemt og struktureret materiale. I kommer 8-10 gange á 1 times varighed, hvor du er en aktiv del af undervisningen. Der er mulighed for fjernundervisning.
 • Eneundervisning med dit barn. Der er mulighed for fjernundervisning.

Uanset hvilken løsning du vælger, indledes et kursus altid med en gratis læsetest, og forløbet afsluttes med en evalueringssamtale.
Den indledende samtale og læsetest sikrer, at vi starter et læsekursus præcis dér, hvor dit barn er. Testen viser, om der er huller i det tidligere indlærte, og hvor barnet befinder sig på læsetrappen. Er der huller, går vi ned ad trappen og arbejder på det trin, hvor problemet opstod. Senere går vi igen op ad læsetrappen og arbejder videre med på næste trin.

Evalueringssamtalen skal sikre, at du er godt klædt på til at fortsætte arbejdet med dit barns videre læring derhjemme.

Intensivt læsekursus:

Børn med læsevanskeligheder eller børn, der har svært ved at stave, kan få stor gavn af et intensivt læsekursus. Til dette bruger jeg Alkalær-metoden, som er et gennemtestet materiale, og som skaber gode resultater til læseudfordrede børn og unge. Alle, der har et sprog og et fungerende sanseapparat, kan med garanti lære at læse, og uanset hvor dit barn befinder sig på læsetrappen, vil det blive bedre til at læse og få et godt skub i den rigtige retning. Selvværdet, selvtilliden og troen på at, ”jeg kan læse”, giver også barnet en enorm lyst til at kæmpe videre.

Et læsekursus er hårdt arbejde både for barn og forældre. Det kræver meget fokus og daglig træning. Hvis barnet er motiveret, undervisningen er grundig, og barnet får den rette støtte og hjælp i hjemmet, vil I efter kort tid opleve markante resultater. Dette gælder også for de børn, der har meget svært ved at knække læsekoden, eller for ordblinde børn.

Alle kan lære at læse – også dit barn!

Alkalær kan deles op i 4 moduler. I hvert modul arbejdes der individuelt og i et tempo, der passer til barnet. Vi tager ét skridt ad gangen op ad læsetrappen, og jeg introducerer ikke nyt stof, før hvert trin er sikkert indlært.

1. modul: I første modul præsenteres bogstavernes lyde, og vi læser ord og tekst, der er 100 % lydrette.

Børnene lærer:

 • konsonanternes navne, former og lyde
 • vokalernes navne, former og lyde, samt forskellen på hård, kort og lang vokal
 • at sætte lyde sammen til ord og kende definitionen på læsning
 • at læse de mest almindelige konsonantklynger
 • at forstå hvad en sætning er og sætte de mest almindelige tegn i en sætning, såsom komma, punktum, spørgsmålstegn samt udråbstegn
 • at prikke vokaler og dele ord i stavelser og kende vokalernes betydning i hver stavelse
 • at læse ord og tekster med 2 bogstaver op til 12 bogstaver

2. modul: Her præsenteres ord, der driller, og de 120 mest brugte ord.

Børnene lærer:

 • at nogle bogstaver har andre lyde end deres oprindelige lyd
 • at læse og stave de 120 mest brugte ord
 • at blive bedre til at læse tekster med ord, der driller
 • at skrive egne tekster
 • at blive bedre til at stave

3. modul: Her præsenteres konsonanter, der skifter lyd, og konsonanter, der er stumme.

Børnene lærer:

 • at nogle konsonanter skifter lyd til en anden konsonant
 • at nogle konsonanter er stumme
 • at der kommer flere og flere ord
 • at blive bedre til at læse og skrive tekster med ord, der driller
 • at læsning begynder at automatiseres
 • at stave ord, som indeholder konsonantskift og stumme bogstaver

4. modul: Her præsenteres vokalglidninger.

Børnene lærer:

 • at bruge vokalrækkerne
 • at få højere læsehastighed
 • at læse flere forskellige tekster
 • at skrive en velformuleret historie