Matematikundervisning

Matematik er ofte et elske- eller et hadefag. Desværre har mange børn udelukkende et dårligt forhold til matematik, fordi de på et eller andet tidspunkt er faldet fagligt bagud og dermed har fået ”huller” i deres matematikviden.

Der er forskellige muligheder: hold, bliv læse-coach eller eneundervisning.

Priser fra 184 kr. pr. time.

Matematik er et færdighedsfag – har barnet ikke de grundlæggende ting på plads, bliver det hurtigt rigtig svært at følge med i timerne – er der ”huller”, falder det hele sammen, og alting virker uoverskueligt og forvirrende.
Jeg tilbyder børn og unge i folkeskolen, der har vanskeligheder med at forstå de matematiske områder, undervisning i matematik. Sammen tager vi det i små overkommelige bidder. De forskellige matematiske færdigheder, teknikker og metoder øves i bunden for derefter at blive øvet i praktisk anvendelse. Jeg starter altid med at finde ”hullerne” i dit barns matematikviden, så vi kan skræddersy et undervisningsprogram til netop dit barn. Når vi går i gang med at fylde ”hullerne” ud, begynder brikkerne forhåbentlig at falde på plads lidt efter lidt.

Inden matematikundervisningen kan begynde, er det vigtigt at vide, hvor ”hullerne” er. Derfor afholdes der altid to aftaler. Til den første aftale møder du og dit barn til en matematiktest, som er gratis. I den anden samtale taler vi om testresultatet og dit barns specifikke matematikudfordringer, og hvordan vi kan skræddersy et forløb, som passer jer bedst.
Når I har været i et forløb, afsluttes det altid med en evalueringssamtale.

I selve indlæringen lægger jeg meget vægt på at arbejde med ét matematisk område ad gangen. Jeg anskueliggør matematikken, dvs. vi bruger ikke formler til at begynde med, da barnet skal forstå, hvad matematikken kan bruges til. Først derefter går vi et skridt videre og bygger de formler på, der står i lærebøgerne. Derefter er det vigtigt at øve, repetere og vise andre eksempler, der illustrerer det matematiske område og bruger det lærte i andre praksissammenhænge.
Undervisningen er en blanding af leg og spil, øvelser, hårdt arbejde og kreativ læring. Det er vigtigt at barnet forstår:
hvornår kan jeg bruge det, jeg har lært, og hvad kan jeg bruge det til

Jeg har gode erfaringer med, at barnet over en længere periode kommer én eller to gange ugentligt, hvor vi arbejder med matematik og kun ét matematiskområde ad gangen, som barnets primære klasse gør. Jeg påbegynder helst et område før klassen, så barnet er på forkant. Dette betyder, at barnet har en chance for at kunne følge med i klassen, og at det har mulighed for at øve sig på lige fod med resten af klassen. Samarbejde med matematiklæreren er en forudsætning, så jeg bliver informeret om, hvornår der arbejdes med bestemte områder i den primære klasse.
Mange matematiksystemer arbejder med ét område ad gangen. Dette har sin ulempe, hvis ikke lærerne repeterer de forhenværende matematiske områder, som klassen har arbejdet med. For nogle børn går meget af det, de har lært, i glemmebogen, fordi de først arbejder med området igen på næste klassetrin, når de får en ny matematikbog.
Derfor får alle matematikelever udleveret et opslagshæfte, som kan bruges som en hjælp til matematik, når de er færdige hos mig. Barnet kan slå op i opslagshæftet og blive mindet om, hvordan det nu lige var, at vi gjorde det og det. Det vil forhåbentlig hjælpe barnet til at huske og dermed hjælpe det til at kunne arbejde videre til næste stadie i den matematiske arbejdsproces.

Matematiktest:
For at give et reelt billede af hvad barnet kan, bliver barnet testet i de tre matematiske områder, som barnet skal kunne på det pågældende klassetrin. Testen giver et præciserende billede af, hvor barnet har sine udfordringer. Mange gange ser vi desværre, at barnet har flere udfordrende områder. Her må vi tage ét skridt ad gangen og arbejde i bund med et område ad gangen.
Testen tager omkring 1 – 1½ time. Forældrene må gerne være til stede – men skal forholde sig i ro. Vi aftaler forinden, hvilket klassetrin testen skal tages på. Når testen er taget, aftaler vi igen, hvornår vi kan aftale en tid til en samtale, hvor vi taler om testresultatet og om, hvordan I kan få hjælp til matematik.

Der testes i:

 • Tal og algebra
  • Tal (titalssystem, negative tal, brøker, decimaltal, procent osv.)
  • Regnestrategier
  • Algebra (ligninger og funktioner)
 • Geometri og måling
  • Geometriske egenskaber og sammenhænge
  • Geometrisk tegning
  • Placeringer og flytninger
  • Måling
 • Statistik og sandsynlighed

Se alle Mini-skolens kurser