Alt for ofte hører jeg fra forældre, der kommer til læsetest/samtale, at de oplever, at deres barn bliver ”parkeret” i skolen. Der er rigtig mange dygtige lærer på skolerne, men de lider under et stort pres som fx inklusion, mange elever i klasserne og deres begrænsede tid til forberedelse. Her sker det, at den udfordrede elev ofte bliver glemt eller nedprioriteret, da lærerne har meget at se til. Der er ikke altid tid og ressourcer nok til at hjælpe dét barn, der i skolen har store udfordringer. Ofte forventes det, at barnet ”bare” skal følger med, så godt det nu kan, hvilket er lettere sagt end gjort for et barn, der føler sig hægtet af. Af det udfordrede barn opleves det som om, at læreren taler på et sprog, som barnet endnu ikke behersker. Således er det praktisk umuligt “bare at følge med”. Når jeg hører, at der af barnet forventes, at det fx skal kunne læse i en forholdsvis svær læsebog, hvor barnet endnu ikke har bogstavernes navne og lyde på plads, eller hvis det skal øve sig på at læse en given tekst, som det ikke har forudsætninger for at kunne, bløder mit hjerte.

  • Hvordan skal barnet kunne læse ord, også små ord, når det ikke engang kan bogstavernes lyde?
  • Hvordan skal barnet kunne læse vanskeligere ord som ”spurgte”, ”måske”, ”kommer”, når det ikke engang kan læse små simple lydrette ord som ”læs”, ”sal”, ”foto”, ”avis”?

Forældrene oplever, at deres barn bliver efterladt og mere eller mindre må passe sig selv.
Børnene bliver ofte stemplet som ”klassens klovn”, ”den, der altid larmer i timerne”, ”den, der ikke kan finde ud af noget” eller ”den, der aldrig siger noget”.

Når I som forældre har en følelse af, at jeres barn er ”parkeret” i timerne – så hjælp det til at se meningen med skolen. Snak med lærerne/skolen og lad være med at afvente til der sker noget. Der sker ikke noget, uden at I får det til at ske. I er barnets ”advokat” og må hjælpe barnet med at få den hjælp og undervisning, det har krav på.

Når man tager sådanne udfordrede børn ud af deres vante, daglige skoledag og giver dem en ny chance og mulighed for læring ses det ofte, at deres selvværd vokser og de får et nyt håb og tro på, at de selv kan.

De bedste hilsner ❤️
Karla
Mini-skolen