Nyere dansk forskning viser, hvordan man kan hjælpe børn til at blive bedre læsere. Også børn af lavtuddannede og indvandrerforældre har gavn af den nye metode. 

Mange børn har problemer med at lære at læse, og selv om skolerne råder forældre til at læse med deres børn hver dag, sker det alligevel ikke altid.

Resultatet kan være, at børnene kommer bagud i forhold til at læse, og det kan præge resten af deres skoletid.

Nu viser et nyt dansk forskningsprojekt, hvordan man på en meget nem og billig måde kan få børn til at læse bedre ved at engagere forældrene og få dem til at forstå, at selv om de måske tror, at deres børn har medfødte vanskeligheder i forhold til at lære at læse, så hjælper det alligevel gevaldigt at læse med dem hver dag.

Det nye forskningsprojekt er lavet på 1.587 børn i 2. klasse i samarbejde med Børn og Unge i Aarhus Kommune, og studiet er for nylig blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift PNAS.

»Vores forskning viser meget klart, at man ved nogle helt håndgribelige råd kan få forældrene til at læse med deres børn på en måde, som markant forbedrer børnenes evner til at læse og forstå, hvad de læser. Specielt børn af forældre, som har en idé om, at deres børn er medfødt dårlige til at læse, har gavn af det her,« fortæller en af forskerne bag det nye studie, professor Simon Calmar Andersen fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og Trygfondens Børneforskningscenter.

Ikke overraskende resultat

Vibeke Myrup Jensen er ph.d. og seniorforsker i afdelingen for skole og uddannelse på Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Hun har ikke deltaget i det nye studie, men har læst det og synes, at det er interessant.

»Fra en forskningsvinkel er det jo altid rart, når der er en dokumenteret effekt, for så har man vel en reel viden at stå på i praksis, men når det så er sagt, så er det overordnede resultat måske ikke så overraskende. Hvis forældre understøtter deres børns læsning, så hjælper det. Særligt glædeligt er det dog at se, at effekten ikke er drevet af højtuddannede forældre, for det betyder, at de simple værktøjer i læsepakken rammer ind, hvor der er størst behov for dem,« siger hun.

Let at gå til og forstå

At få børn til at læse og at få dem til at læse godt er en udfordring, som mange skoler kæmper med. De fleste dansklærere vil formentlig fortælle, at de siger til elevernes forældre, at de skal læse med deres barn hver dag, men at de godt ved, at det nok ikke sker.

»Mange forældre tror, at læsefærdigheder er medfødte, hvilket vil sige, at de ligesom accepterer, at deres barn måske ikke læser så godt, og så fokuserer de på det fremfor at fokusere på at forbedre barnets evner for at læse generelt. De giver op og siger ‘sådan er det, og det er der ikke noget, vi kan gøre noget ved’,« fortæller Simon Calmar Andersen.

For at give forældrene noget håndgribeligt at støtte sig op ad i læsetræningen med deres børn designede Simon Calmar Andersen sammen med kolleger fra Aarhus Kommune og VIA et meget simpelt sæt værktøjer og råd, som børnene fik med sig hjem i en lille taske med dertilhørende bøger.

De gode læseråd var på en meget simpel punktform, som forældrene kunne hænge op på køleskabet og følge i læsetræningen med deres barn.

»Det nye er ikke, at forældrene læser med deres børn, men derimod at vi har givet dem en håndgribelig og systematisk måde at få det til at ske på. Vi har designet nogle meget simple råd og materialer, som man nemt kan komme i gang med,« forklarer Simon Calmar Andersen.

Snak om bøgerne

De simple råd er eksempelvis, at forældre skal snakke med deres børn om bøgerne, inden de går i gang med at læse dem.

Her kan man eksempelvis snakke om, hvad børnene tror, at bøgerne handler om.

Forældrene skal også snakke med børnene om bøgerne, mens de læser dem, blandt andet om de forskelige ord, der kan være svære at forstå.

Sidst, men ikke mindst, skal forældrene også tale med børnene om bøgerne, efter de har læst dem.

»Det tager udgangspunkt i det, som vi kalder dialogisk læsning. Det er en meget enkelt måde at komme fra bogstaver til ord til forståelse af tekst,« siger Simon Calmar Andersen.

Undersøgte også forældrenes holdninger

De 1.587 børn, der deltog i forsøget, blev ved lodtrækning inddelt i to grupper, hvor forældrene til den ene gruppe elever fik den almindelige vejledning fra børnenes lærere, mens den anden gruppe fik den pakke af vejledning og bøger, som forskerne havde sammensat.

Herefter testede forskerne børnene efter to og syv måneder for at finde ud af, hvordan de to grupper udviklede deres læsefærdigheder i forhold til hinanden.

Forskerne lavede også en spørgeskemaundersøgelse med forældrene for at se, om nogle grupper forældre var mere låste i deres forståelse af, hvorvidt det hjælper at læse med børnene eller ej.

»Det, at vi har fokuseret på forældrenes mindset i forhold til, om de tror, at deres barn kan lære at læse, er det nye i det her studie og det, som har bragt det i et så high impact tidsskrift som PNAS,« forklarer Simon Calmar Andersen.

Alle børn blev bedre til at læse

Resultaterne af forsøget viste, at den gruppe, der havde modtaget forskernes vejledning, efter to måneder havde forbedret sig markant i forhold til den anden gruppe.

Specifikt havde gruppen opnået et læseniveau, den anden gruppe først nåede efter fire måneder.

Efter syv måneder var gruppen stadig foran den anden gruppen, dog kun med én måned.

Forskningen viste også, at specielt drenge havde gavn af de nye tiltag. Det samme gjaldt børn af lavtuddannede og indvandrerforældre.

»Alle børnene havde gavn af de her tiltag, men nogle grupper forbedrede sig markant i forhold til de andre. Desuden kunne vi se, at børn af forældre med det mest låste mindset omkring deres børns manglende evne til at lære at læse faktisk var dem, som fik mest ud af tiltagene,« fortæller Simon Calmar Andersen.

Forældres engagement forsvinder

Vibeke Myrup Jensen mener, at artiklen giver perspektiver i forhold til at gøre danske børn bedre til at læse, fordi forskerne giver nogle konkrete eksempler på, hvordan man kan understøtte forældreinvolvering.

»Studiet signalerer dog også, at der er nogle udfordringer med hensyn til vedholdenhed i forældreengagementet. Efter blot syv måneder er effekten halveret, og spørgsmålet er, om der vil være nogen effekt tilbage efter et år. Det vil være spændende at få svar på,« siger Vibeke Myrup Jensen.

Det betaler sig at læse med sine børn

Ifølge Simon Calmar Andersen viser forskningsresultatet, at det rent faktisk har en meget stor effekt at læse med sine børn. Lærere anbefaler det, men der fandtes indtil nu ikke meget dokumentation for, at det rent faktisk virker.

»Vi kan nu bevise, at det virker, og vi anviser en helt specifik måde at gøre det på,« siger Simon Calmar Andersen.

En anden pointe i det nye studie er, at specielt de børn, som har forældre, der måske på forhånd har slået op i banen og opgivet at lære deres børn at læse, rent faktisk får allermest ud af at læse med deres børn.

»Det her handler ikke om at uddanne soldater til konkurrencestaten, men om at læse bøger og forstå hvad man læser. Det at læse med sine forældre har en værdi i sig selv, og børnene lærer at læse og finder lettere glæden ved at læse, hvilket kommer til at gavne dem,« siger Simon Calmar Andersen.

Forskeren fortæller også, at de nye tiltag er en meget billig måde at hjælpe børn til at lære at læse.

»I forhold til at ansætte ekstra lærere og bruge støttetimer på de her børn, som kæmper med at lære at læse, så koster det her meget mindre,« siger han.