STAVEORD/DIKTAT:

Kæmper dit barn med stavning/diktat, så gør brug af en Magnetisk Stavetavle, fx fra Krea. Stavning er sværere end læsning, da man ikke på forhånd får bogstaverne serveret og ej heller i den rigtig rækkefølge. Især ord der ikke er lydrette er vanskelige at få styr på, da bogstaverne ikke har sin grundlys.

Øv staveord på følgende måde:

 1. Læse staveordene tydeligt højt for dit barn (et ad gangen), og lad det skrive/sige det højt uden hjælp og afbrydelser.
 • Staves ordet rigtigt – gå videre til næste staveord.
 • Staves ordet forkert – sæt en ring om ordet, for at vende tilbage til det igen, og gå så videre til næste staveord.

Staveord der er stavet forkert – brug stavetavlen:

 1. Gentag nu igen og læs et ord ad gangen højt og tydeligt for dit barn, som nu skriver det på stavetavlen.
 • Staves ordet rigtigt – gå videre til næste staveord, der er ring omkring.
 • Staves ordet forkert – gå da videre til nr. 3.
 1. Få nu barnet til at klappe stavelser i ordet. Antallet af klap og stavelser svarer som regel til antallet af vokaler.
 2. Arbejd nu med en stavelse ad gangen.
 • Få barnet til at sige 1. stavelse højt og tydeligt, og lad barnet skrive det på stavetavlen.
 • Staves det rigtigt – parkerer den herefter ved at skubbe den lidt til side på stavetavlen.
 • Staves det forkert – hjælp barnet med stavelsen. Fx ordet A-VO-KA-DO. Barnet har fx skrevet [ADVUKADO]. Få barnet til at læse 1. stavelse højt – [AD]. Fortæl barnet, at 1. stavelse hedder [A] og ikke [AD]. Lad nu barnet stave til [A] og parkerer det til siden.
 • Få nu barnet til at sige 2. stavelse højt og tydeligt og lad det skrive det, med et lille mellemrum fra 1. stavelse, på stavetavlen.
 • Barnet har nu fx skrevet [VU]. Lad barnet læse 2. stavelse højt og fortæl så barnet, at det ikke hedder [VU] men [VO] og lad nu barnet stave til [VO].
 • Fortsæt til barnet har skrevet alle stavelserne rigtige på samme måde.
 1. Når hele ordet er skrevet korrekt, klap evt. stavelserne igen – én efter én mens barnet ser stavelserne på stavetavlen.
 2. Fs barnet til at røre hver enkelt stavelse på stavetavlen samtidig med at det siger stavelsen højt.
 3. Samle ordet til et helt ord og sig ordet højt – AVOKADO.

På denne måde, får I arbejdet grundigt med de svære ord, som dit barn har problemer med og barnet skulle gerne opleve at få en ahaoplevelse med disse ord.

Rigtig god fornøjelse med at træne de svære ord.

De kærligste hilsner

Karla

Mini-skolen