HAR DIT BARN TABT LYSTEN TIL AT LÆSE ? – fortvivl ikke, kære forældre – Mini-skolen kan lære dit barn at læse.

Når man gang på gang oplever faglige nederlag i skolen, er der ikke noget at sige til, at motivation for undervisning og læring med tiden kan være svær at grave frem. For at indlæringen ikke bremses fuldstændigt er det dog vigtigt, at motivationen igen findes frem på ny.

Jeg ser det gang på gang, hvordan eleverne får lys og selvtillid tilbage i øjnene i takt med at læsefærdighederne vinder indpas. Når jeg møder elever, der totalt har mistet troen og lysten til at lære at læse, er det vigtigt for mig at finde frem til, hvordan dette barn kan motiveres til at gøre en sidste indsats for at lære at læse. Det kunne fx være gennem konkurrenceprægede aktiviteter, en tur på havetraktor, en tur til stranden, spil, en gave fra en af gavekasserne, etc.

I starten af et forløb på Mini-skolen er det derfor ikke kun vigtigt at få et indblik i det enkelte barns udfordringer, men også i barnets interesser.
Efter kun få dage i Mini-skolen er erfaringen, at motivationen for den enkelte elev gradvist øges, da der kun skal få undervisningstimer til, før barnet oplever, at det, på trods af negative erfaringer fra egen skole, godt kan læse. Denne oplevelse sætter typisk mærkbart skub i læselysten og -motivationen.